PolishNews

poniedziałek
maj 29
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Font Size

Cpanel
You are here: Home Wiadomości~News Polska~Poland Życzenia urodzinowe dla Barbary Wachowicz od Prezydenta Polski

Polska~Poland

Życzenia urodzinowe dla Barbary Wachowicz od Prezydenta Polski

55

Wielce Szanowna Pani – Czcigodna Jubilatko!

 
Z okazji jubileuszu Pani 80. urodzin proszę przyjąć serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. W tym szczególnym dniu chcę złożyć wyrazy najwyższego uznania dla Pani dorobku twórczego. Dziękuję za to, że swoim pisarskim kunsztem wiernie służy Pani naszej Ojczyźnie, przybliżając rodakom fundamentalne wartości polskiej wspólnoty narodowej, którymi kierowały się najznakomitsze postacie naszej kultury i historii.

 


 

Barbara Wachowicz  po spotkaniu  autorskim  promującym  książkę Ułani Batalionu  " ZOŚKA".  Spotkanie miało miejsce w  Filharmonii Szczecińskiej  w lipcu 2015 r. Foto: Polish News

W Pani książkach wrażliwość artystyczna i dbałość o piękno języka ojczystego spotykają się z szeroką, erudycyjną wiedzą o losach Polski i Polaków. Towarzyszy im przy tym świadomość wielkiego, zasadniczego znaczenia roli, jaką pojedynczy człowiek odgrywa w teatrze dziejów. Pod Pani piórem biografie wodzów i wieszczów romantycznych, wybitnych pisarzy i działaczy niepodległościowych oraz twórców i uczestników ruchu harcerskiego nabierają szczególnego sensu, który przemawia z wyjątkową siłą do ludzi młodych.
 
Ożywiając przed oczami czytelników dawniejsze i bliższe naszym czasom ścieżki życia rodaków, niezmiennie dowodzi Pani, że dzisiaj i jutro naszego kraju, państwa i narodu w ogromnej mierze zależy od wyborów, postaw i działań każdego z nas, współczesnych. Uważam, że taki sposób przedstawiania historii jest wyjątkowo cenny, umacnia bowiem w odbiorcach poczucie własnej wartości i inspiruje do podejmowania wciąż na nowo wyzwań wynikających z naszych patriotycznych i społecznych zobowiązań.


Życzenia jubileuszowe od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy

Raz jeszcze winszując jubileuszu, chcę w imieniu Rzeczypospolitej wyrazić wdzięczność za ten Pani niezwykły literacki wkład w formowanie kilku pokoleń Polaków. Z serca życzę Pani wielu dalszych lat w dobrym zdrowiu i pełni sił twórczych. Niech dzięki Pani wytrwałej pracy pisarskiej młodzi rodacy wyrastają na ludzi dojrzałych, gorąco miłujących naród i Ojczyznę, dumnych z naszego dziedzictwa i śmiało zdążających ku pomyślnej przyszłości.
 
Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii,
 
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 
 http://www.prezydent.pl/